Deze website maakt gebruik van Cookies. Door de website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van Cookies. Privacyinformatie
OK

Hofmann International

Advocaat en Belastingadviseur Duitsland

Nederlandse bouwondernemers in Duitsland

Gaat u als Nederlander ondernemen in de bouw in Duitsland? Juridisch en Fiscale dienstverlening voor Nederlandse bouwondernemingen in Duitsland.

Gaat u als Nederlander ondernemen in de bouw in Duitsland?

Bent u een Nederlands bedrijf dat prestaties verricht in verband met de oprichting of renovatie van gebouwen en andere bouwwerken? Of levert u diensten voor de installatie van gebouwtechnieken of binnenverbouwingen? Heeft u hierbij werkplaatsen in Duitsland of bent u van plan zich in de toekomst ook op Duitse klanten te richten? Graag ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken van de fiscale en juridische raamvoorwaarden die in Duitsland gelden voor buitenlandse bouwondernemers.

Belastingplicht in Duitsland

  • Conform het verdrag tussen Duitsland en Nederland betreffende het voorkomen van dubbele belasting, wordt een bouwprestatie pas als een vaste inrichting van de Nederlandse ondernemer in Duitsland beschouwd als deze langer dan twaalf maanden duurt. Wanneer dit het geval is, volgt hieruit een belastingplicht in Duitsland voor inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Duren uw werkzaamheden korter dan 12 maanden, dan geldt er geen belastingplicht in Duitsland.

Bauabzugsteuer

  • Volgens de Duitse “Bauabzugsteuer” is de opdrachtgever verplicht een bronheffing van 15% van het bedrag van uw factuur in te houden en af te dragen naar de Duitse fiscus. Indien u als bouwondernemer belastingplichtig bent in Duitsland dan wordt deze belasting verrekend met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Indien u niet belastingplicht bent in Duitsland kunt u als buitenlandse bouwondernemer onder bepaalde voorwaarden door een fiscale registratie een vrijstellingsverklaring bij de Duitse belastingdienst aanvragen, die twee jaar geldig is.
  • Let op! De Duitse “Bauabzugsteuer” is ook voor Nederlandse bouwbedrijven van toepassing als deze onderaannemers aanneemt voor het bouwproject in Duitsland.

Sociale Zekerheid - Nederland of Duitsland?

  • Als uw medewerkers voor het verrichten van de werkzaamheden naar Duitsland gaan, dient in iedere geval bepaald te worden welk stelsel sociale zekerheid van toepassing is. Indien er sprake is van een ‘uitzending’ kunnen medewerker in de Nederlandse sociale verzekeringen blijven, als de werkzaamheden niet langer dan 24 maanden duren. In dit geval is het raadzaam voor iedere medewerker een A1-verklaring aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Als uw medewerkers in Duitsland wonen of enkel voor deze opdracht in dienst worden genomen dan is er geen sprake van uitzending en dient de bouwondernemer in Duitsland sociale premies af te dragen. Verdere fiscale en juridische aspecten in verband met de uitzending van medewerkers naar Duitsland hebben wij behandelt in een apart blog.

BTW

  • Gevolge de Europese BTW-richtlijn geldt de BTW-plicht voor prestaties in verband met de oprichting of renovatie van gebouwen en andere bouwwerken in het land waar het gebouw staat. Voor bouwprestaties bestaat in Duitsland de mogelijkheid de BTW te verleggen naar de opdrachtgever (reverse-charge), als de opdrachtgever en de opdrachtnemer beide bouwondernemers zijn. Hiervoor heeft iedere bouwondernemer een verklaring van de Duitse belastingdienst nodig (UST 1 G). Deze is niet gelijkgesteld met de vrijstelling van de “Bauabzugsteuer”.
  • Let op! Deze reverse charge regeling is ook van toepassing als de Nederlandse bouwondernemer onderaannemers in dienst neemt voor de bouwprestatie in Duitsland.
  • Wanneer een Nederlands bouwbedrijf buiten Duitsland materiaal inkoopt en dit direct laat leveren binnen Duitsland, ontstaat hiervoor BTW-plicht. In dit geval is er sprake van een “intracommunautaire verwerving” in Duitsland. Om een dubbele btw-heffing te voorkomen heeft u een Duits BTW-identificatienummer nodig.

Minimumloon

  • Bij bouwprestaties zijn de grondregels van het Duits arbeidsrecht en de collectieve arbeidsovereenkomst voor bouwbedrijven (CAO) automatisch van toepassing. Per 2017 geldt een wettelijke minimumloon van € 8,84. Het minimumloon in de CAO kan hoger zijn afhankelijk van de loongroepen en verschillen per bondsland. Binnen een week na uitvoering van werkzaamheden dient de bouwondernemer in verband met de minimumlonen een specifiek formulier met genoteerde werktijden naar de lokale douane afdeling in Duitsland op te sturen

Mededeling bij de Duitse ‘Kamer van Ambachten’

  • Voor Nederlandse ondernemers (of van een EU-lidstaat) is in beginsel geen tewerkstellingsvergunning vereist voor het verrichten van werkzaamheden in Duitsland. Desondanks genieten bepaalde ambachtsbedrijven een bescherming in de bouwsector. Bij het verrichten van werkzaamheden in Duitsland dient de buitenlandse bouwondernemer in ieder geval een mededeling in te dienen bij de Duitse ‘Kamer van Ambachten’. Bij beschermde ambachten dient u te bewijzen over vergelijkbare kwalificaties en opleiding te beschikken.

Wij zijn u graag van dienst

Wij staan klaar om u te adviseren en assisteren - vanaf het moment dat u de mogelijkheden voor het beginnen van een bedrijf gaat onderzoeken, tot aan ondersteuning in alle dagelijkse zaken wanneer uw bedrijf groeit.


Neem contact op met een van onze vestigingen voor een vrijblijvend gesprek hoe wij u het beste kunnen bijstaan in uw specifieke situatie.


Mogelijk bent u ook geintresseerd in onze andere paginas:

Bedrijf starten in Duitsland

Werknemers uitzenden naar Duitsland als Nederlandse werkgever

Arbeidsrecht in Duitsland

Belastingen en wettelijke bepalingen voor uw bedrijf in Duitsland
Neem contact met ons op