Deze website maakt gebruik van Cookies. Door de website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van Cookies. Privacyinformatie
OK

Hofmann International

Advocaat en Belastingadviseur Duitsland

Belastingen en wettelijke bepalingen voor uw bedrijf in Duitsland

Gaat u een bedrijf beginnen of een vestiging openen in Duitsland? Wij zijn u graag van dienst met alle zaken rondom uw Bedrijfsbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, BTW, Successierecht, en meer.

Gaat u een bedrijf beginnen of een vestiging openen in Duitsland?

Als ondernemer in Duitsland krijgt u naast de Inkomstenbelasting ook te maken met verschillende belastingen en wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op uw bedrijf. Wij hebben de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet - en wij staan klaar u te adviseren hoe deze bepalingen van toepassing zijn in uw situatie.

Vennootschapsbelasting (Körperschaftsteuer)

 • De Vennootschapsbelasting geldt voor alle rechtspersonen met een beperkte aansprakelijkheid.
 • Ondernemingen waarbij de leiding over het bedrijf in Duitsland is gevestigd zijn Onbeperkt belastingplichtig.
 • Veel voorkomende rechtspersonen met onbeperkte belastingplicht zijn de besloten vennootschap (GmbH) en de naamloze vennootschap (AG).
 • De winst uit onderneming wordt voor deze rechtspersonen op dezelfde manier vastgesteld als bij een onderneming van natuurlijke personen.
 • Pensioen-uitkeringen (zoals verzekeringspremies en pensioenvoorzieningen) van meewerkende aandeelhouders kunnen als beroepskosten worden afgetrokken.
 • Ook de winsten uit de verkoop van aandelen is belastingvrij gesteld. Ook uitgekeerde winsten van andere ondernemingen worden niet meer belast.
 • De vennootschapsbelasting bedraagt 15% van de uitgekeerde en niet uitgekeerde winsten, vermeerderd met 5,5% solidariteitstoeslag.
 • Bij uitgekeerde winsten aan natuurlijke personen dient een afsluitende belasting van 25% op de uitkering vermeerderd met 5% solidariteitstoeslag betaald te worden.

Bedrijfsbelasting (Gewerbesteuer)

 • Het belastingrecht van Duitsland bepaalt dat er naast de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting nog een belasting betrekking heeft op de winst uit onderneming. Deze bedrijfsbelasting wordt in Duitsland geheven door de gemeente, waar de ondernemer gevestigd is.
 • Belastinggrondslag is de bedrijfswinst. Deze wordt berekend uitgaand van de winst voor inkomsten- of vennootschapsbelasting, waarbij nog een aantal van bijtellingen en kortingen nodig zijn.
 • Voor natuurlijke personen en ondernemingen die geen rechtspersoon zijn, bestaat een belastingvrije som van € 24.500. Bij rechtspersonen is een belastingvrij bedrag niet van toepassing.
 • Het belastingtarief bedraagt 3,5% van de bedrijfswinst. Het hieruit volgende basisbedrag wordt vermenigvuldigd met een factor variërend tussen de 200 en 900 % (gemiddeld 356 %) Deze wordt individueel door de gemeente bepaald.
 • De effectieve belasting kan dus per gemeente verschillen, maar bedraagt gemiddeld 15%.
 • De bedrijfsbelasting mag bij de berekening van de heffingsgrondslag voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting niet als bedrijfskosten van de winst afgetrokken worden.
 • Verder wordt de inkomstenbelasting nog verlaagd met 3.8 maal het basisbedrag. Hiermee wordt bereikt dat natuurlijke personen geen of weinig bedrijfsbelasting moeten betalen.

BTW (Umsatzsteuer)

 • In principe zijn de btw-regels in Duitsland vergelijkbaar met de Nederlandse omzetbelasting. Dit stelsel is door de Europese lidstaten meer en meer synchroon gesteld aan elkaar. Dit geldt vooral voor intracommunautaire leveringen en verkrijgingen, dus bij goederenbewegingen tussen EU-lidstaten.
 • Afwijkingen en bijzonderheden komen voort uit details in de Duitse BTW-wet, fiscale besluiten en jurisprudentie.
 • Eigen Duitse regels bestaan natuurlijk ook voor de aangifte, de formele eisen die de wet stelt aan facturen en de documentatie voor aftrek van voorbelasting en btw-vrijstellingen.
 • In Duitsland is een aantal nationale regels over btw-verlegging (reverse-charge) van toepassing, zoals voor bouwprestaties, mobiele telefoons, tablets en bepaalde metalen.
 • Bij bouwprestaties heeft Duitsland naast de btw-verlegging nog een bronheffing van 15 % (Bauabzugsteuer), die de opdrachtgever aan de Duitse fiscus moet afdragen (vrijstelling alleen met vergunning van het bevoegde belastingkantoor).
 • Het btw-tarief in Duitsland is 19 % (verlaagd tarief: 7 %).
 • De voorlopige aangifte is maandelijks of per kwartaal in te dienen, afhankelijk van de hoogte van de af te dragen omzetbelasting. In het eerste en daaropvolgende jaar is de voorlopige aangifte in iedere geval maandelijks in te dienen.
 • Bij postorderverkoop en verzendhandel uit andere EU-lidstaten, is in Duitsland de drempel voor het begin van een btw-plicht € 100.000.

Successierecht (Erbschafts- und Schenkungssteuer)

Normaliter wordt Erfbelasting geheven aan de erfgenaam.In het geval van jaarlijkse schenkingen door de erflater is deze verplicht successiebelasting af te dragen.

Wij zijn u graag van dienst

Wij staan klaar om u te adviseren en assisteren - vanaf het moment dat u de mogelijkheden voor het beginnen van een bedrijf gaat onderzoeken, tot aan ondersteuning in alle dagelijkse zaken wanneer uw bedrijf groeit.

Neem contact op met een van onze vestigingen voor een vrijblijvend gesprek hoe wij u het beste kunnen bijstaan in uw specifieke situatie.


Mogelijk bent u ook geintresseerd in onze andere paginas:

Bedrijf starten in Duitsland: Onze belasting-, juridische- en financiële diensten voor ondernemers

Inkomstenbelasting in Duitsland

Arbeidsrecht in Duitsland

Neem contact met ons op