Deze website maakt gebruik van Cookies. Door de website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van Cookies. Privacyinformatie
OK

Hofmann International

Advocaat en Belastingadviseur Duitsland

Inkomstenbelasting in Duitsland

Als u in Duitsland werkt of gaat werken, of een bedrijf begint of vestigt - dan krijgt u te maken met het inkomstenbelastingstelsel in Duitsland. De inkomstenbelasting is van toepassing op alle personen en ondernemingen die geen rechtspersoon zijn. (Rechtspersonen worden in Duitsland belast met vennootschapsbelasting).
Wij hebben hieronder de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet. Graag adviseren wij u hoe deze bepalingen van toepassing zijn in uw specifieke situatie.

Inkomstenbelasting (Einkommensteuer) in Duitsland

 • De inkomstenbelasting is van toepassing op alle personen en ondernemingen die geen rechtspersoon zijn.
 • De hoogte van het belastbaar inkomen wordt bepaald door de som van het totale inkomen, eventueel verkregen uit verschillende bronnen (bijvoorbeeld onderneming, loondienst verhuur, pensioen, rente en dividend).
 • Het belastbaar inkomen wordt vervolgens verminderd met bijzondere beroepskosten, bijvoorbeeld kosten voor een belastingadviseur, betaling van lijfrenten, of verzekeringspremies en door de buitengewone lasten.
 • De hoogte van de totaal te betalen inkomstenbelasting kan daarna nog worden verlaagd door bijvoorbeeld het toepassen van algemene of specifieke inkomensaftrek, heffingskortingen of te verrekenen verliezen.

Beperkte en onbeperkte Belastingplicht

 • Het is belangrijk om te weten of u bij economische activiteiten in Duitsland onder de beperkte of onder de onbeperkte belastingplicht valt. Dit heeft grote invloed bij het bepalen van uw belastbaar inkomen.
 • Onbeperkte belastingplicht geldt voor natuurlijke personen en ondernemingen die geen rechtspersonen zijn en een woning/hoofdelijke verblijfplaats in Duitsland hebben.
 • In principe wordt uitgegaan van het 'wereld inkomsten beginsel', wat betekent dat het volledige inkomen van die persoon in Duitsland belast dient te worden.
 • Uitzonderingen worden bepaald door internationale verdragen betreffende het voorkomen van dubbele belastingheffing.
 • Wanneer u een woning in een Duitse gemeente permanent ter eigen beschikking heeft, dan wordt u hier automatisch onbeperkt belastingplichtig. Dit is dus niet bepaald door uw hoofdelijke verblijfplaats of een inschrijving bij een Duitse gemeente.
 • Als u zowel in Duitsland als in Nederland een eigen woning heeft, bent u belastingplichtig in het land waar het centrum van uw economische belangen liggen. Dat kan maar in een land zijn.
 • Zonder woning kan een gewone verblijfplaats in Duitsland ook leiden tot een onbeperkte belastingplicht. Deze gewone verblijfplaats heeft iemand daar, waar hij zich naar omstandigheden ophoudt en waarvan duidelijk is dat hij daar niet tijdelijk is. Als gewone verblijfplaats wordt gerekend een aaneengesloten verblijf van meer dan 6 maanden. Dit is een groot verschil met de Nederlandse wetgeving.
 • Beperkte inkomstenbelastingplicht geldt voor natuurlijke personen die geen woning of verblijf in Duitsland hebben, maar toch inkomen uit een Duitse bron ontvangen, zoals via een vestiging van een Nederlands bedrijf in Duitsland, salarisbetaling van een Duitse werkgever of door verhuur van in Duitsland gelegen vastgoed.

Winstbedrag en afschrijvingen

 • De winst wordt als basis van de genoemde inkomsten genomen. De winst wordt bepaald op basis van de jaarrekening, bestaande uit: balans, winst- en verliesrekening.
 • Bij ondernemingen van kleinere omvang gelden vereenvoudigde regels, die zich alleen op het saldo van de geldstromen van de onderneming richten.
 • In de winst- en verliesrekening zijn afschrijvingen toegelaten.
 • In principe schrijft men bedrijfsmiddelen jaarlijks af, aan de hand van een percentage van de aanschafwaarde of boekwaarde. Het percentage wordt bepaald door de normale economische gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. Voor fiscale doeleinden geeft de wetgever hier forfaitaire afschrijvingen.
 • Bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde tot bruto € 410 moeten niet afgeschreven worden en zijn dus direct aftrekbaar.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn er nog andere afschrijvingen op de bedrijfswaarde toegestaan.
 • Voor de aanschaf van nieuwe roerende bedrijfsmiddelen worden extra afschrijvingen toegestaan met een percentage van 20% van de aanschafkosten. Deze afschrijving kan in het jaar van aanschaf of in de komende vier jaar worden gedaan (artikel 7g, Abs. 1,2 inkomstenbelasting wet). Deze afschrijvingen gelden echter alleen voor het midden- en kleinbedrijf.
 • De wetgever heeft aanvullende regels in de wet ingevoerd omtrent het toestaan van verhoogde, vervroegde, buitengewone afschrijvingen.
 • Voor toekomstige investeringen in nieuwe roerende bedrijfsmiddelen mogen middelgrote en kleine bedrijven tot 40% van de toekomstige aanschafkosten afschrijven. De investering moet dan in de volgende drie jaren ook plaatsvinden. Dit is een populair instrument om de winst van een onderneming te verlagen.
 • Afschrijvingen kunnen verder toegepast worden op zogenoemde dubieuze debiteuren .
 • Bij het bepalen van de winst, tijdens het opstellen van de balans, kan er een reserve worden toegevoegd. Dit geldt in het bijzonder voor pensioenen voor medewerkers, dus ook voor directeuren van een GmbH.
 • Van de winst die na de reserveringen is overgebleven mogen bij beperkt belastingplichtige geen bijzondere uitgaven voor verzekeringen, lijfrente en andere buitengewone lasten worden afgetrokken.
 • Het belastingtarief is progressief en afhankelijk van het belastbaar inkomen. Het laagste belastingtarief bedraagt 14% van het inkomen. Voor inkomen uit sparen en beleggen, zoals dividend en rente, geldt een vast tarief van 25%.
 • Voor bepaalde inkomsten uit kunst, sport, verhuur van roerende zaken of rechten - wordt de belasting bij buitenlandse belastingplichtige aan de bron geheven. Dit betekent dat 15% van de opbrengsten als inkomstenbelasting moet worden betaald.
 • Belastingvrije bedragen: € 8.652 Euro (niet getrouwd) / € (17.304 (getrouwd). Dit is niet van toepassing voor beperkt belastingplichtige
 • Er geldt een lineair-progressief tarief met een minimum percentage van 14% en een maximum - tarief van 42% vanaf € 53.666 (niet getrouwd) / € 107.332 (getrouwd). Voor alle inkomsten boven de € 254.447 (niet getrouwd) / € 508.894 (getrouwd) bestaat nog een extra heffing van totaal 45% (“Reichensteuer”).
 • Op alle belastingen komt nog een toeslag van 5,5%. Deze solidariteitstoeslag wordt geheven op de totaal verschuldigde belasting.

Wij zijn u graag van dienst

Wij staan klaar om u te adviseren en assisteren wanneer u gaat werken of een bedrijf begint in Duitsland.

Neem contact met ons op