Deze website maakt gebruik van Cookies. Door de website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van Cookies. Privacyinformatie
OK

Hofmann International

Advocaat en Belastingadviseur Duitsland

Werknemers uitzenden naar Duitsland als Nederlandse werkgever

Stuurt u werknemers uit naar Duitsland? Dan zijn er een aantal regels en factoren waar u als ondernemer en werkgever mee te maken krijgt vanuit het Duitse arbeidsrecht.

Gaan uw medewerkers in Duitsland aan de slag?

Bent u van plan om medewerkers in Duitsland in dienst te hebben om uw bedrijf te vertegenwoordigen naar (potentiële) klanten op de Duitse markt? In Duitsland gelden in dat geval een aantal regels en factoren waar u als ondernemer en werkgever rekening mee dient te houden.

Welke wetgeving is van toepassing op uw situatie?

Hieronder willen wij graag een overzicht geven, welke verschillende punten hier belangrijk voor u zijn. Onze gespecialiseerde belastingadviseurs en advocaten staan klaar u te adviseren.

  • De vraag of de Nederlandse werkgever wel of geen loonbelasting behoeft te betalen in Duitsland, is afhankelijk van de vraag of de activiteiten in Duitsland tot een vaste inrichting van de werkgever leiden. Dit is in iedere geval het geval als de medewerker in Duitsland gemachtigd is om contracten af te sluiten op naam en voor rekening van de werkgever. Ook een eigen bedrijfsleiding voor de activiteiten en bouwprojecten of montages met een duratie van meer dan twaalf maanden worden als vaste inrichting beschouwd.
  • Bestaat een vaste inrichting van de werkgever in Duitsland voor de loonbelasting, dan leidt dit in de bovenstaande situatie ook tot een belastingplichtig met betrekking tot de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.
  • Onafhankelijk van de werkgevers plicht tot het afdragen van loonbelasting, kan het zijn dat de werknemer in Duitsland inkomstenbelastingplichtig is voor werkzaamheden in Duitsland. Als de werkgever geen zetel of vaste inrichting in Duitsland heeft, wordt de werknemer toch belastingplichtig in Duitsland wanneer de werknemer per kalenderjaar meer dan als 183 dagen in Duitsland werkzaam is. Heeft de werkgever in Duitsland een vaste inrichting in Duitsland, dan is het aantal werkdagen niet meer van belang.
  • Indien de medewerker beschikt over dienstauto in Duitsland, en deze ook privé mag gebruiken, dan is het privé gebruik onderdeel van het salaris en valt zodoende onder de loon- en inkomstenbelasting. Het ter beschikking stellen van de dienstauto voor privé gebruik wordt ook als BTW-plichtige prestatie beschouwd volgens de Duitse BTW wet. Of met de werkzaamheden van de medewerker in Duitsland nog verdere btw-plichten ontstaan is afhankelijk van de uitgevoerde prestaties en goederenbewegingen. Hierbij is het nodig om te bepalen hoe dit precies zit voor uw specifieke situatie.
  • Als de werkgever geen loonbelasting voor de werknemer hoeft te betalen, dient de werkgever in de meeste gevallen toch Duitse loonstroken te verstrekken en zich als werkgever in Duitsland registreren als in Duitsland premies voor de sociale verzekeringen afgedragen dienen te worden.
  • De betaling van premies voor de Duitse sociale verzekeringen dient in iedere situatie apart beoordeelt te worden. Bij het uitzenden van werknemers tussen EU-lidstaten bestaat een EU-verordening om socialezekerheidsstelsels te coördineren. Of u als werkgever verantwoordelijk bent voor de sociale premies is afhankelijk van waar uw werknemers wonen en werken, alsmede de vraag of de werknemer afkomstig is uit een EU-lidstaat. Dit is niet het geval als u als Nederlandse (of buitenlandse) werkgever een nieuwe werknemer in dienst neemt en deze rechtstreeks in Duitsland aan het werk gaat.
  • De werkgever kan met de werknemer besluiten in de werkovereenkomst te kiezen voor het Nederlands rechtsstelsel. De wettelijke grondregels van het Duits arbeidsrecht blijven echter altijd van toepassing, denk bijvoorbeeld aan zaken als het wettelijke minimumloon, maximale werktijden en veiligheidsvoorschriften. Het is raadzaam in de werkovereenkomst te kiezen voor het Duitse rechtsstelsel gezien het feit dat
  • Het is aan te bevelen een arbeidscontract op te stellen naar Duitse wetgeving omdat Duitse arbeidsrechtbanken in het geval van een onverhoopt arbeidsgeschil bevoegd zijn hierin uitspraak te doen.
  • Voor veel branches gelden in Duitsland collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), die in de meeste gevallen automatisch van toepassing zijn.
  • Voor werknemers met de Nederlandse nationaliteit (of van een EU-lidstaat) is in beginsel geen verblijfs- of tewerkstellingsvergunning voor Duitsland vereist. Voor enkele beroepen bestaan speciale beroeps rechtelijke regelingen en toelatingsvoorwaarden.

Wij zijn uw graag van dienst

Wij staan klaar om u te adviseren en assisteren - vanaf het moment dat u de mogelijkheden voor het beginnen van een bedrijf gaat onderzoeken, tot aan ondersteuning in alle dagelijkse zaken wanneer uw bedrijf groeit.

Neem contact op met een van onze vestigingen voor een vrijblijvend gesprek hoe wij u het beste kunnen bijstaan in uw specifieke situatie.


Mogelijk bent u ook geintresseerd in onze andere paginas:

Bedrijf starten in Duitsland

Arbeidsrecht in Duitsland

Belastingen en wettelijke bepalingen voor uw bedrijf in DuitslandNeem contact met ons op