Deze website maakt gebruik van Cookies. Door de website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van Cookies. Privacyinformatie
OK

Hofmann International

Advocaat en Belastingadviseur Duitsland

Omzetbelasting (BTW) Duitsland 2018 - Belangrijke wijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste Duitse btw-wijzigingen voor het begin van het jaar 2018. Waar moet je op letten?

Waar moet je op letten in 2018?

Hoewel er aan het begin van het jaar 2018 relatief weinig btw-wijzigingen zijn, moet men het nieuwe jaar 2018/2019 in een vroeg stadium in de gaten houden. In het bijzonder zullen de plannen van de Europese Commissie (zie hieronder) worden geassocieerd met een grotere technische en organisatorische omschakeling in de bedrijven. Dienovereenkomstig moeten langere doorlooptijden worden gepland. Daarnaast vervallen verschillende overgangsperioden aan het einde van 2018, waarvoor mogelijk actie moet worden ondernomen.


Overgangsperioden voor btw-groep/ fiscale eenheid tot eind 2018

Een van deze overgangsperioden betreft de Duitse btw-groep (“fiscale eenheid voor btw”): de financiële administratie heeft op verschillende aspecten in dit verband gereageerd. De focus lag op de vraag of en onder welke voorwaarden personenvennootschappen hoofd van een fiscale eenheid zijn kunnen. Tot nu toe was dit niet mogelijk, de Duitse btw-wetgeving spreekt uitdrukkelijk alleen van "rechtspersonen". De jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (arrest van 16.7.2015, C-108/14, C-109/14) heeft er echter toe geleid dat de Duitse Hooge en de Duitse fiscus overeenkomstig het EU-recht overgenomen hebben. Partnerschappen kunnen dus hoofd van een btw-belastinggroep zijn en moeten de btw-declaratie voor alle btw gerelateerde activiteiten van de groep maken.


Er is geen keuzerecht voor de btw-groep, dus deze ontstaat van rechtswege als aan de overeenkomstige voorwaarden is voldaan. Bedrijven met dochterondernemingen moeten daarom nu onderzoeken of het gewijzigde juridische concept nieuwe of gewijzigde fiscale eenheden creëert. Dit zal niet altijd gewenst zijn en als dat het geval is, zal het organisatorische aanpassingen vereisen. Bedrijven hebben hiervoor nog tijd slechts tot 31.12.2018.

Aankoop van vastgoed en BTW

In Duitsland bestaat onder andere bij aankoop van onroerend goederen de mogelijk om af te zien van een belastingvrijstellingen (optie voor omzetbelasting). De verklaring over de optie en de intrekking van deze optie was de partijen toegestaan, zolang de belastingheffing voor het jaar van de uitvoering kan worden aangevochten of gewijzigd door de fiscale inspectie. De Duiste Hooge Raad voor fiscale belangen (Bundesfinanzhof) BFH was nu minder genereus als het ging om de vraag hoe en op welk tijdstip kan worden afgezien van de BTW-vrijstelling voor de levering van onroerend goederen. Deze opvatting is nu ook overgenomen worden door de financiële administratie. Volgens dit kan nu de vrijstelling van btw voor aankoop onroerend goederen in Duitsland alleen worden aangegeven in de notariële koopovereenkomst. Latere wijzigingen in het notariscontract, zoals eerder toegestaan door de Duitse belastingdienst, zijn daarom toekomstig niet langer mogelijk. Een daaropvolgende afstand van de btw-vrijstelling is nu niet meer mogelijk, zelfs als deze in een anvullende notarieele akte gebuerd.

Consignatievoorraad (“consignment stock”)

In Duitsland kan onder bepaalde voorwaarde nu een levering uit een andere EU-Lidstaat ook bij tussentijdse deponering in een consignatievoorraad als een rechtstreekse btw-vrije intracommunautaire levering aan de klant worden gezien. Belangrijk is, dat een verplichtende bestelling van de klant bestaat. Dit heeft de Duitse fiscus nu in verband met uitspraken van Duitse Hooge Raad nieuw geregeld.

Duitse BTW-aangifte 2018: uiterste datum voor indiening gewijzigd

De fiscale wetgever heeft de termijnen voor de belastingaangifte verlengd. De nieuwe termijnen zijn echter voor het eerst van toepassing op de aangifte omzetbelasting 2018, die vervolgens regelmatig moet tot 31.7.2019 ingedient zijn, of indien deze is opgesteld door een belastingconsulent tot 31.12.2019.


Voor de Duitse btw-aangifte 2017 hebt u nog de deadline tot 31.5.2018. Als de belastingaangifte wordt opgesteld door een belastingconsulent, wordt de termijn regelmatig verlengd tot eind 2018.


De formulieren voor de Duitse btw-aangifte 2017 zijn al in oktober 2016 gepubliceerd. De achtergrond voor de vroege release is dat ondernemers die in 2017 stoppen met werken of een kortere belastingperiode hebben opgelegd door de belastingdienst (die dan binnen een maand een verklaring moet afleggen) de formulieren al kunnen gebruiken.

Wij zijn u graag van dienst

Wij staan klaar om u te adviseren en assisteren - vanaf het moment dat u de mogelijkheden voor het beginnen van een bedrijf gaat onderzoeken, tot aan ondersteuning in alle dagelijkse zaken wanneer uw bedrijf groeit.

Neem contact op met een van onze vestigingen voor een vrijblijvend gesprek hoe wij u het beste kunnen bijstaan in uw specifieke situatie.

Neem contact met ons op