Deze website maakt gebruik van Cookies. Door de website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van Cookies. Privacyinformatie
OK

Hofmann International

Advocaat en Belastingadviseur Duitsland

Erfrecht en erfbelasting in Duitsland: Belangrijke punten voor Nederlanders

Er zijn steeds meer verbindingen van Nederlandse burgers naar Duitsland of in het kader van hun baan of in verband met een relatie of wegens door gezinsleden daar gedaan investeringen (b.v. in onroerend goed zoals een vakantiehuis).


Daarbij doen zich meer en meer ook vragen van het Duitse erfrecht en het erfbelastingrecht voor.Wat moet er gebeuren in geval van een erfenis of een schenking uit Duitsland? Moet er in Duitsland of in Nederland erfbelasting worden betaald? In welke hoogte? Zijn er vrijstellingen van toepassing?


Daarover willen wij het vandaag hebben.

In welke gevallen is het Duitse erfrecht van toepassing?

In welke gevallen is het Duitse erfrecht van toepassing?
Daarover bepaalt de Rom 4 verordening dat het recht van dit land van toepassing is in die de erflater het laatst zijn woning had. Wonen in de zin van de Rom 4 verordening houdt meer in dan de laatste openhoudt. Beslissend is waar de erflater het laatste middelpunt van zijn levensbelangen heeft gehad, dus het centrum van zijn levensbetrekkingen.

Indien het Duitse erfrecht van toepassing is geldt het volgende.

Wie wordt conform het Duitse recht erfgenaam?

Tenzij niet anders bepaald door overeenkomst met de toekomstige erven of testament geldt de wettelijke opvolging, in Nederlands ook als “verstierf” bekent.


Daarbij erft de echtgenoot met het wettelijke status van “Zugewinngemeinschaft” de helft; het kindsdeel in Duitsland bedraagt te gelijken gedeelten de andere helft.


Een testament kan in Duitsland anders als in Nederland privéschriftelijk dus onderhands opgesteld worden en dient niet in notariële bewaring gegeven te worden.


Onterft de erflater de wettelijke erven krijgen deze de legitieme portie. Dit is de helft van de wettelijke erfenis, ook “Pflichteil” genoemd

Hoe werkt de erfbelasting of schenkingsbelasting?

Er is sprake van onbeperkte en beperkte belastingplicht.


De beperkte belastingplicht geldt voor buitenlanders die niet in Duitsland wonen maar in Duitsland gelegen of daar gehouden vermogensgedeeltes erven of geschonken krijgen.Als de erfgenamen in Duitsland wonen en een erfenis uit Nederland (of Duitsland) ontvangen, dienen zij alles wat zij qua schenking of erfenis ontvangen in Duitsland laten belasten. Deze erfbelastingplicht is dus onafhankelijk daarvan waar de erflater in het tijdstip van overleiden heeft gewoond.Tussen Duitsland en Nederland bestaat geen verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing over de erfbelasting. Hetgeen betekent dat, afhankelijk van de constellatie, zowel in Duitsland als in Nederland belasting moet worden betaald. De reeds in het buurland betaalde belastingen zullen echter worden afgetrokken.

Hoe wordt in Duitsland gewaardeerd?


In heet algemeen wordt de economische warde toegepast.

Grondperceelen of bebouwd of niet worden afhankelijk van hun functie, hun grootte en hun ligging gewaardeerd met de vergelijkswaarde, de economische waarde, of de rendementswaarde.

Zoals ook in Nederland mogen bestaande schulden van de opgesomde waarde afgetrokken worden.

Zijn er vrijstellingen voor de erfbelasting in Duitsland?

Zijn er vrijstellingen voor de erfbelasting in Duitsland?


Er zijn zakelijke vrijstellingen voor bedrijfsvermogen en de erflaterwoning en verder ook persoonlijke vrijstellingen. De persoonlijke vrijstelling van de echtgenoot bedraagt 500.000 Euro, die van de kinderen voor elk kind tegen elk ouder 400.000 Euro binnen 10 jaren.

Dus kan er door een slim management van de nalatenschap of de toekomstige nalatenschap de erfbelasting van gemiddelde erfenissen omzeild worden.

Wat zijn de tarieven voor de erfbelasting in Duitsland?

Het belastingtarief is afhankelijk van de relatie met de erflater of schenker en de grote van de erfenis. Er bestaat een vermeldingsplicht van de erfenis binnen 3 maanden bij de plaatselijke belastingdienst. Verder is er een plicht om belastingaangifte te doen.

Wij zijn u graag van dienst

Wilt u meer weten dan belt u ons a.u.b. Wij doen de erfbelastingaangifte voor u en helpen u bij het verkrijgen van uw erfenis.

Neem contact met ons op