Deze website maakt gebruik van Cookies. Door de website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van Cookies. Privacyinformatie
OK

Hofmann International

Advocaat en Belastingadviseur Duitsland

Een bedrijf beginnen in Duitsland - “GmbH” de Duitse B.V.

Gaat u een bedrijf beginnen in Duitsland? De GmbH bedrijfsvorm is de Duitse BV. Lees hier of dit de geschikte bedrijfsvorm is voor uw onderneming.

Als u overweegt een bedrijf te starten of te vestigen in Duitsland dan is het belangrijk dat u de juiste bedrijfsvorm kiest voor uw onderneming. In de meeste gevallen zijn buitenlandse ondernemingen met een dochtermaatschappij in Duitsland in de rechtsvorm van een GmbH gevestigd. Misschien bent u de term “GmbH” al tegengekomen. Dit is vergelijkbaar met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap).

Hieronder hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet. Als u vragen heeft over uw specifieke situatie neem dan contact met ons op via de contact pagina.

1. Het oprichten van een GmbH als bedrijfsvorm

 • Het oprichten van een GmbH vereist een minimum stamkapitaal van € 25.000.
 • Minimaal € 12.500 moeten ten tijde van inschrijven in het handelsregister gestort zijn en ter beschikking staan van de GmbH.
 • De GmbH dient ten minste een aandeelhouder te hebben. Dit kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
 • De GmbH ontstaat als rechtspersoon op het moment van inschrijven in het register bij de plaatselijke rechtbank (Amtsgericht). Ook de aansprakelijkheidsbeperking voor de aandeelhouders op het vermogen van de GmbH treedt op dit moment in werking.
 • Voor verbintenissen aangegaan alvorens de oprichting zijn de oprichtende aandeelhouders persoonlijk aansprakelijk.
 • De statuten van de GmbH moeten door een notariële akte in Duitsland in een vergadering van de aandeelhouders besloten worden.
 • De GmbH moet haar statutaire zetel in Duitsland hebben.

2. Bestuurlijke bepalingen en functies

 • De GmbH dienst vertegenwoordigt te worden door een of meer bestuurders.
 • De bestuurder dient een natuurlijk persoon te zijn
 • De bestuurder heeft twee juridische functies:
  • hij/zij is orgaan van de GmbH en heeft als gevolg daarvan vennootschappelijke en wettelijke rechten en plichten.
  • hij/zij is werknemer van de GmbH en de rechte en plichten, zoals de financiële compensatie, worden geregeld in een werkovereenkomst tussen de bestuurder en de GmbH.
 • Belastingrechtelijk is de bestuurder een werknemer. Voor de sociale verzekeringen wordt de bestuurder niet als werknemer beschouwd, als hij/zij naast zijn/haar functie als werknemer ten minste 50% van de aandelen bezit.

3. Fiscale verplichtingen

 • De resultaten van de GmbH worden gepeild door jaarrekeningen bestaande uit een balans en winst- en verliesrekeningen.
 • De bestuurder dient het resultaat in verkorte vorm digitaal in te dienen bij een openbaar register.
 • De jaarrekening moet door een Duitse auditor goedgekeurd worden
 • De regels voor de jaarrekening volgen de wettelijke bepalingen van het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch). Voor belastingdoeleinden zijn er afwijkende regels en uitzonderingen bepaald in de belastingwetten (Körperschaftsteuergesetz, Einkommensteuergesetz en Gewerbesteuergesetz). Daarmee wordt uitgaande van de handelsrechtelijke winst het belastbaar inkomen vastgelegd.
 • Als winst behaald wordt door een bedrijf dat zetelt in Duitsland, of door een vestiging in Duitsland, dan leidt dat tot een belastingplicht in Duitsland.
 • Als winst behaald wordt in een buitenlandse vaste inrichting dan is er sprake van een belastingplicht in dat respectievelijke buitenland.
 • Indien er een uitwisseling van diensten en goederen plaatsvindt tussen ondernemings-gedeelten in Duitsland en een ander land, dan dienen prijzen berekend te worden die in het gewone handelsverkeer gangbaar zijn (interne verrekenen prijzen).

4. Winst belastingen

 • In Duitsland worden bij een GmbH twee soorten winstbelastingen onafhankelijk van elkaar geheven; de Körperschaftsteuer en de Gewerbesteuer.
 • De Gewerbesteuer wordt geheven door gemeenten.
 • De Bondsrepubliek en de deelstaten heffen de Körperschaftsteuer.
 • Afhankelijk van de plaatselijke tarieven van de Gewerbesteuer bedragen beide belastingen in totaal gemiddeld 30% van het belastbaar inkomen.
 • Op het gedeelte van de Körperschaftsteuer komt nog een toeslag van 5,5% op de Körperschaftsteuer bij (solidariteitstoeslag).
 • Voor het uitkeren van een dividend aan de aandeelhouders geldt in Duitsland een dividendbelasting van 26,375%, welke die de GmbH in iedere geval direct aan de fiscus moet afdragen.
 • Buitenlandse belastingplichtigen kunnen een verzoek op terugbetaling of vrijstelling van de dividendbelasting bij de Bundeszentralamt für Steuern (Federale Fiscale Dienst) indienen.
 • Voor het uitkeren van een dividend aan andere in Duitsland belastingplichtige vennootschappen bestaat in Duitsland voor deze in principe een deelnemers vrijstelling van 95 %, omdat 5 % als niet aftrekbare bedrijfskosten beschouwde worden.
 • Voor de werknemers van de GmbH wordt aan de bron een loonbelasting geheven die de werkgever maandelijks moet afdragen. Dit geldt ook voor de werkgevers bijdragen aan de sociale verzekeringen.
 • Het werkgeversaandeel voor de sociale verzekering (ziektekostenverzekering, pensioenverzekering, werkloosheidsverzekering en verpleegkostenverzekering) bedraagt 20,29%.
 • Afhankelijk van het soort werk is een aanvullende ongevallenverzekering benodigd.

Wij zijn u graag van dienst

Wij staan klaar om u te adviseren en assisteren - vanaf het moment dat u de mogelijkheden voor het beginnen van een bedrijf gaat onderzoeken, tot aan ondersteuning in alle dagelijkse zaken wanneer uw bedrijf groeit.

Neem contact op met een van onze vestigingen voor een vrijblijvend gesprek hoe wij u het beste kunnen bijstaan in uw specifieke situatie.Mogelijk bent u ook geintresseerd in onze andere paginas:

Bedrijf starten in Duitsland: Onze belasting-, juridische- en financiële diensten voor ondernemers

Neem contact met ons op